Debian server beheer

Roundcube webmail installeren

Roundcube is een prettig webmailpakket dat goed samenwerkt met postfix en dovecot. Om roundcube te installeren download je de meest recente versie. Plaats de bestanden op een geschikte map, bijvoorbeeld /var/www/webmail. Voor je de installatie voort kunt zetten moet je de rechten op twee mappen aanpassen:

chown -R www-data /var/www/webmail/temp chown -R www-data /var/www/webmail/logs

Roundcube heeft een eigen database nodig en uiteraard een webserver. Installeer apache en mysql als je dat nog niet gedaan had. Maak de database voor Roundcube aan:

CREATE DATABASE roundcubemail; GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO [naam]@localhost IDENTIFIED BY '[wachtwoord]'; FLUSH PRIVILEGES;

Daarbij moet je zelf een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Samen met de naam van de database heb je die zo nodig. Nu kun je de installatie starten door in je webbrowser te gaan naar de url van je webmail, bijvoorbeeld:

http://www.mijndomein.nl/webmail

Roundcube stelt je vervolgens een aantal vragen voor de configuratie van de webmail. Bij de meeste liggen de antwoorden voor de hand. Bij de smtp server moet je kiezen voor autorisatie met wachtwoord van de gebruiker. Verder vul je de naam van de database en de gebruikersnaam en wachtwoord voor die database in die je eerder aanmaakte.

Twee veel voorkomende foutmeldingen

Bij de installatie stuit je mogelijk op deze foutmelding: "Wrong 'suhosin.session.encrypt' option". Om deze op te lossen moet je de configuratie van php aanpassen:

nano /etc/php5/conf.d/suhosin.ini

zoek de regel met suhosin.session.encrypt en verwijder de puntkomma aan het begin van de regel en verander "on" in "off". De regel ziet er dan zo uit:

suhosin.session.encrypt = off

Sla het bestand op met control+o en sluit nano af met control+x. Herstart vervolgens de webserver met:

/etc/init.d/apache2 restart

Een andere veel voorkomende fout bij de installatie van Roundcube wordt veroorzaakt door het ontbreken van een tijdzone in php.ini. Open de configuratie in nano:

nano /etc/php5/apache2/php.ini

Zoek de regel die begint met "date.timezone" en verander die in:

date.timezone = "Europe/Amsterdam"

Ook na deze aanpassing is het nodig Apache te herstarten.

/etc/init.d/apache2 restart

Je moet de installatie van Roundcube nu probleemloos af kunnen maken

Installatie afronden

Tijdens het installatieproces kun je de configuratiebestanden (db.inc.php en main.inc.php) downloaden. Bewaar een kopie lokaal en plaats beide bestanden ook in /var/www/webmail/config. Indien nodig kun je die bestanden ook handmatig aanpassen en opnieuw uploaden. Tenslotte moet je de installatiebestanden verwijderen om misbruik te voorkomen:

rm -r /var/www/webmail/installer

Inloggen

Om in te loggen ga je nu naar de url waarop je de webmail geplaatst hebt. Iedere gebruiker van je systeem kan inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord van het systeem. Na het inloggen is het belangrijk om onder instellingen bij identities in te vullen wat je e-mailadres is. Doe je dat niet dan wordt mail verstuurd als jan@localhost in plaats van jan@mijndomein.nl

Eén installatie voor meerdere domeinen

Als je meerdere domeinen host op je server hoef je maar één installatie van Roundcube te doen. Zelfs als je voor meedere domeinen de webmail op een subdomein wilt hebben is dat mogelijk. Maak een virtuele host met de volgende instellingen:

<VirtualHost *:80> ServerName webmail.domein1.nl ServerAlias webmail.domein2.com DocumentRoot /var/www/webmail </VirtualHost>

Zie het hoofdstuk over virtualhosts voor meer informatie.

Roundcube over een beveiligde verbinding

Uiteraard heeft het de voorkeur Roundcube ook beschikbaar te stellen over een beveiligde (ssl) verbinding. Als je Apache geinstalleerd hebt met ssl is dat mogelijk. Bewerk het bestand waarin je de instellingen voor de Virtual Host hebt gezet en voeg daar tenminste de volgende regels aan toe:

<VirtualHost *:443> ServerName webmail.domein1.nl ServerAlias webmail.domein2.com DocumentRoot /var/www/webmail ServerAdmin jan@domein1.nl ErrorLog /var/log/apache2/webmail/error.log CustomLog /var/log/apache2/webmail/access.log common SSLEngine on SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/apache.key </VirtualHost>

Let wel op dat de locaties van de certificaten overeenkomen met wat je bij Apache gedaan hebt.

Je kunt zelfs overwegen om Roundcube alléén over een beveiligde verbinding beschikbaar te stellen. Dan moet je het blok VirtualHost *:80 verwijderen en Apache herladen. Als je dat doet verwijst de link http://webmail.domein1.nl naar de default host. Je kunt aan de default host een een verwijzing toevoegen:

nano /var/www/index.html

En zet er dan bijvoorbeeld de volgende tekst in:

<p>Bent u op zoek naar uw webmail? Die werkt alleen over een beveiligde verbinding. Ga naar httpS://webmail.[uwdomein].nl/</p>