Debian server beheer

Nieuw domein inrichten: alle stappen

Goed, je nieuwe server is helemaal ingericht en nu ga je een domein onderbrengen, van jezelf of van een klant. In dit hoofdstuk een snelle 'checklist' van alle stappen die je moet zetten.

In deze voorbeelden veronderstel ik dat de nieuwe gebruiker "lisa" heet en het domein van de sita "monalisa.it" wordt.

Het meeste hiervan heb ik ondertussen in een bash shell script geautomatiseerd. Maar voor anderen is deze lijst wellicht toch nog handig.

Maak gebruiker aan

Maak de nieuwe gebruiker aan

useradd lisa passwd lisa

Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully

Geef de gebruiker alleen scp toegang, geen shell

Gebruiker toevoegen aan groep sftp_only

usermod -G sftp_only lisa

Voor gebruikers die ook geen scp hoeven te hebben is het nog simpeler:

usermod -s /usr/sbin/nologin lisa

Maak de nodige mappen

Eerst maken we de thuismap

mkdir /home/lisa cd /home/lisa

Vervolgens maken we daar de mappenstructuur voor de gebruiker aan:

mkdir public_html mkdir public_html/webalizer mkdir logs mkdir logs/apache2 mkdir Maildir

Als laatste veranderen we de nieuwe mappen van eigenaar

chown lisa:lisa -R *

E-mailadressen aanmaken

Maak de email adressen aan in virtual:

nano /etc/postfix/virtual

En voeg daar de volgende regels in

monalisa.it - lisa@monalisa.it lisa info@monalisa.it lisa

en vergeet niet

postmap /etc/postfix/virtual postfix reload

Webmail

Voeg de domeinnaam zonodig toe aan de Virtualhost webmail

nano /etc/apache2/sites-available/webmail

Dit alleen als ze mail lezen op de server, als er alleen forwards zijn hoeft

Mail kopiëren

Je kunt eenvoudig alle mail kopiëren van een oude server. Kopieer de volledige inhoud (behalve alle bestanden waarvan de naam begint met dovecot) van de Maildir van de gebruiker van de oude naar de nieuwe server. Zorg vervolgens dat alle bestanden de juiste rechten krijgen:

chdir /home/lisa/Maildir chown lisa:lisa -R *

De eerste keer dat lisa inlogt worden de dovecot bestanden automatisch opnieuw gemaakt.

Maak de database aan

Ga naar phpmyadmin en maak de database(s) en de gebruiker(s) aan. Geeft de gebruiker alleen rechten op de eigen database(s).

Upload de database.

Bestanden uploaden

Maak in je favoriete FTP-client een favoriet voor deze site en upload alle bestanden voor de website

Site testen

Test de site door maar jouwserver.nl/~lisa te gaan

Maak de virtuele site aan

Ik heb mijn eigen default configuratiebestand gemaakt. Daarin staat overal gebruiker waar lisa moet komen te staan en domein waar monalisa.it moet komen te staan. Met een simpele sed zoek-en-vervanh maak ik in één opdracht de virtuale host aan:

sed -e 's/domein/monalisa.it/g' -e 's/gebruiker/lisa/g' ~/apache.conf > /etc/apache2/sites-available/it.monalisa.conf

Vervolgens vertellen we apache deze site te activeren:

a2ensite it.monalise.conf /etc/init.d/apache2 reload

Apache wordt soms een beetje zenuwachtig van veel herladen. Soms help stoppen en starten dan:

/etc/init.d/apache2 stop /etc/init.d/apache2 start

Webalizer configuratie

Maak in webalizer een configuratie aan voor deze site. Ook hier maak ik gebruik van een aangepaste standaard configuratie die ik met sed in één keer klaar kan maken:

sed -e 's/domein/monalisa.it/g' -e 's/gebruiker/lisa/g' ~/webalizer.conf > /etc/webalizer/it.monalisa.conf

DNS aanpassen

Pas de dns aan waar je die dan ook geregeld hebt zodat monalise.it gaat verwijzen naar het ip-adres van jouw server.