Debian server beheer

Eén of meer statische IP-adressen instellen

Een server heeft vaak meerdere IP-adressen. Je kunt in Debian meerdere adressen aan één netwerkinterface toevoegen:

cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak nano /etc/network/interfaces

Voorzichtigheid is hier geboden. Als je fouten maakt in het bewerken van interfaces kun je de server onbereikbaar maken. Zorg dus voor een backup van het bestand en let goed op wat je doet. Om twee statische IP-adressen aan één server toe te kennen zet je in interfaces:

# The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface auto eth0 allow-hotplug eth0 iface eth0 inet static address 1.2.3.4 netmask 255.255.255.0 gateway 1.2.3.1 auto eth0:0 allow-hotplug eth0:0 iface eth0:0 inet static address 5.6.7.8 netmask 255.255.255.0 gateway 5.6.7.1

Waarbij dus 1.2.3.4 en 5.6.7.8 de statische IP-adressen zijn. De bijbehorende gateways moet je bij je provider opvragen.

Na het aanpassen van dit bestand moet je de netwerkinstellingen herladen:

/etc/init.d/networking stop /etc/init.d/networking start

Als je verbinding over ssh maakt kan het zijn dat na de eerste opdracht je verbinding verbroken wordt. In dat geval kan het veiliger zijn om een herstart te doen:

shutdown -r now